Musikkens historie

Trommens historie

Posted by on maj 2, 2020 in Musikkens historie | 0 comments

Trommens historie

Vi har skrevet om flere forskellige instrumenters historie her på siden. Du kan læse om blandt andet klaveret og guitaren og i dag kigger vi på trommen, og det er interessant, men ikke lige så nemt, som med de andre instrumenter. Det kan du læse meget mere om nedenfor.

De ældste trommer et blevet fundet på Grønland

Det er ikke længe siden, at de ældste trommer blev fundet på Grønland, som hører til det danske kongerige. På Grønland er der to dybfrosne bopladser Qajaa og Qeqertasussuk, som er blandt de spor, som nogle af de første indvandrere satte på det Vestlige Grønland for 4.500 år siden.

Typisk er det “kun” stengenstande, som kan overleve så mange år i jorden, men i området, som bliver kaldt for Disko Bugt, er der også blevet fundet træ, knogler, hår, skind og fjer. Derudover er der også fundet brudstykker af trommer.

Trommen var dengang, og er stadigvæk den dag i dag, et vigtigt element i inuitternes trommedans og trommesang, og det kaldes for kulturens sjæl. Men fundet af trommerne er ikke kun interessant for den grønlandske historie, men også for trommens historie. Det førte nemlig til, at trommens historie blev skubbet mange år tilbage.

I andre steder i verden stammer nogle af de ældst bevarede trommerester fra sen Dorset-kultur i Canada, og de rester er omkring 1000 år gamle. De blev fundet på Blot Island, som ligger i det østlige canadiske Arktis og det er ikke langt fra Grønland. Derfor er der ikke meget tvivl om, at trommens historie går lige så langt tilbage i Canada, som den går i Grønland.

Men der er også ca. 2.000 år gamle trommerester i Alaska, og her er den samme udfordring som i Canada og i Grønland. Det er svært at optrævle trærester, og derfor kan det være kompliceret at sætte en finger på trommens historie.

Hvornår opstod trommesættet?

Ikke langt fra Canada opstod trommesættet, men det var naturligvis meget senere i historien. Her skal vi helt frem til 1900-tallet, hvor der var en stigende efterspørgsel på nye lyde fra perkussionister. Den efterspørgsel kom på et tidspunkt, hvor der ikke var mange penge til musikere, og derfor forsøgte orkesterlederne at økonomisere, og det førte til at trommesættet begyndte at tage form.

Det interessante er, at jazzen også begyndte at tage form i den samme tidsperiode, og man kan endda sige, at jazzen hjalp trommesættet frem og vice versa.

Read More

Radioens historie i Danmark

Posted by on apr 20, 2020 in Musikkens historie | 0 comments

Radioens historie i Danmark

Radioen blev opfundet tilbage i slutningen af 1800-tallet, og den blev hurtigt udviklet til at kunne sende til flere modtagere. I Danmark oplevede vi de første radioudsendelser i 1920’erne og i denne artikel kan du læse meget mere om radioens historie i Danmark.

Dengang, da det var forbudt at høre radio

Vidste du at det engang var forbudt at lytte til radio? Det var muligt at sende morsesignaler helt tilbage fra 1838, og det førte blandt andet til, at den danske opfinder Valdemar Poulsen senere søgte patent på buegeneratoren i 1902. Her er der tale om et apparat, som benyttede kontinuerlige bølger og en fast frekvens, som var en revolution for den trådløse telegrafi.

Det førte til, at de to unge studerende Johan Ernst Nyrop og Einar Dessau eksperimenterede med at bygge en radiomodtager. Armene var ikke til at få ned, da de to formåede at lytte til en musikafspilning, som blev sendt på Lyngby Radios sender.

Inden længe begyndte teknikinteresserede at købe radioudstyr hjem fra udlandet, hvis de ikke selv eksperimenterede med at skabe sit eget radioudstyr. Man kan sammenligne interessen dengang for at eksperimentere med at bygge radioer med lignende interesse i at eksperimentere med at bygge computere nutildags.

Men selv om at de dygtige danske radiopionerer kunne fange musik, som mest af alt blev sendt fra Tyskland og England, var det faktisk ikke lovligt at privatpersoner førte drift af trådløse telegrafer. Det var kun staten, som havde eneret til drift af trådløse telegrafer.

Loven, som stammede fra den 19. april 1907, gjorde det muligt at retsforfølge danske radiofolk på samme vis, som man nutildags kan retsforfølge computerhackere og pirater. Men den gang handlede det ikke om ophavsretten, men i stedet om et eventuelt brud på statens radiomonopol.

Dog skal det nævnes at de danske radiofolk ikke blev retsforfulgt i vid omfang, da det blev betragtet som tidsfordriv, som staten ikke tog alt for seriøst.

De danske radioklubber

I 1922 blev der dannet to “radioklubber” i Danmark, men de blev hurtigt slået sammen til en enkelt radioklub. Den radioklub begyndte at føre lobby for, hvad radioen kunne bruges til.

Senere kom den første egentlige danske radiostation i Jorcks Passage i den danske hovedstad, og her kunne der blive sendt til hele landet. Men det endte med at blive en konkurrence om, hvornår der kunne sendes til enten hovedstaden eller Jylland og Fyn.

De stridigheder førte til, at statsmagten satte sig på mediet, og dermed blev Danmarks Radio født i 1925. DR var inspireret af BBC, som allerede var blevet etableret i 1922. Dette var blandt andet baseret på, at der var tale om radio, som skulle nå ud til hele landets befolkning, og at den skulle tilbyde noget til alle grupper i samfundet.

Read More

Hvordan opstod musik?

Posted by on okt 20, 2019 in Musikkens historie | 0 comments

Hvordan opstod musik?

 

Har du nogensinde tænkt over, hvordan musik opstod? Kan du forestille en verden uden musik? I denne artikel kan du læse om, hvordan musik opstod.

Musikken kom (måske) før mennesket

En teori fra amerikanske forskere på National Academy of Science i Washington i USA siger, det ikke engang var mennesket, som opfandt musikken.

Det er ikke kun mennesker, som bruger musik, men også dyr som fx fugle og hvaler, der bruger musikken til at udtrykke sig. Hvaler går endda så langt som at bruge musik på samme måde som os mennesker. De gentager og bruger rytme, intervaller, og behagelige toner, når det kommer til sang.

Hvorfor er det relevant? Fordi forbindelsen mellem hvalernes og menneskets forhold til musik har ført til, at de amerikanske forskere arbejder med en teori om, at de fælles forfædre for hvaler og mennesker engang brugte musik på samme måde, og at det var mere end 60 millioner år siden.

Eller var det mennesket?

Men der andre forskere, som mener, at musikken stammer fra stammerne, som de skriver hos Psmag.com. En undersøgelse, som blev udgivet i Journal of Personality and Social Psyhology peger på, at mennesket udviklede musikken som en metode til at styrke bånd i lokale samfund på samme måde som fx tilskuere bruger musik i forbindelse med en fodboldkamp.

Den undersøgelse peger på, at den menneskelige musikalitet er en af de mekanismer, som blev udviklet, da mennesket vænnede sig til at leve i sociale grupper. Her er der tale om biologiske og psykologiske mekanismer, som musikken altså skulle være en del af. Hvilken teori tror du mest på?

Read More

Klaverets historie

Posted by on sep 28, 2019 in Musikkens historie | 0 comments

Klaverets historie

 

Vi har tidligere skrevet om guitarens historie her på siden, og i dag vil vi kigge på et andet instrument. I dag kigger vi på klaverets historie.

Klaveret er et instrument, som har et klaviatur, der også kaldes for tangenter, som skaber overgangsled til en hammermekanik. Når du gennemfører anslag, vil hammermekanikken sætte strengene indeni i svingninger.

Det siges at hammerklaveret ca. går tilbage til omkring 1700, da den italienske cembalobygger Bartolomeo Cristofori skabte et tasteinstrument, som havde en avanceret hammermekanik. I begyndelsen fik hans konstruktion ikke nogen synderlig opmærksomhed, da der har været lignende ideer i andre lande.

I 1700-tallet havde klaveret en klangstyrke på en lignede styrke som cembaloets, men i løbet af det følgende århundrede voksede tonefyldet i klaveret. På samme tid steg omfanget også, det øgede strengetræk førte til et krav for stærkere instrumenter, og derfor begyndt klaverbyggere på at eksperimentere med tungere trækonstruktioner og derudover også jernafstivninger i flere variationer.

Men det var først i midten af 1800-tallet at den helstøbte jernramme slog igennem, og at det endte op med at blive til et klaver. I 1700-tallet så vi så at klaveret afløste cembaloet som et koncertinstrument, og i 1800-tallet erstattede klaveret clavichordet som det primære instrument i hjemmet.

Read More
Webly