SLR´s Historie.Stevns Lokal Radio´s Historie

Danmarks ældste Lokalradio.


 Ministeriets tanker med forsøg med lokalradio.

I 1981 vedtog folketinget, at kulturministeriet kunne gennemføre forsøg med lokal radio virksomhed, og den 1. april 1983 startede forsøgsordningen op.

Kulturministeriet havde nedsat et særligt udvalg - Lokalradio og TV-udvalget - der skulle udvælge deltagere til forsøget, udstikke retningslinjer, behandle klager og aflægge rapport.

Udvalget indstillede til kulturministeriet, at i alt 108 radiostationer fik tilladelse til at sende.

De 108 radioer var udvalgt, så de rapræsenterede mange forskellige slags radioer.

Blandt andet blev der udvalgt radioer, der ville sende i specille beboelsesområder, f.eks. radioer med et kristeligt formål, radioer med et politisk formål og radioer på landet.


Ministeriet fastsatte forsøgsordningen til, at vare i 3 år, og der blev afsat 6 millioner kroner til at støtte de 108 radioer og TV-stationer med etablering og drift under forsøget, ligesom der blev stillet 35 sendere gratis til rådighed til særlig udvalgte.

Forsøgsperioden løb fra marts 1983 til udgangen af marts 1986.

Kun 90 af de radiostationer, som søgte sendetilladelse under starten af forsøgsperioden, blev dog en realitet. af de 6 millioner, som staten stillede til rådighed, blev 4,4 millioner brugt som direkte støtte.


Til opstilling af sendere blev der anvendt 0,6 million. Resten blev brugt til forskning.

Der var stor forskel på, hvilken slags radio der blev lavet ude i lokalområderne, ligesom der var store forskelle i de muligheder radioerne havde for at fungere økonomisk.

I bogen "Mellem forsøg og fremtid" som blev udgivet i 1985, kan man få en god fornemmelse af, hvor forskellige de mange radioer, som startede i løbet af forsøgsperioden var.

Her er 3 eksempler for at vise, at en lokalradio ikke umiddelbart kan sammenlignes med en anden.


De 90 radioer blev under forsøgsperioden fulgt af ministeriet, som fandt ordningen tilfredsstillende, og der var derfor bred politisk opbakning til at indføre en permanent ordning, som blev vedtaget den 1. april 1986 med lov nr. 589 af 19. december 1985.

Det blev nu vedtaget, at lokalradio ordningen var et lokalt anliggende. Der blev nedsat lokale nævn til udstedelse af sendetilladelser og føre tilsyn med love og regler overholdes indenfor det lokale område. Dog er der visse begrænsede muligheder for at klage over nævnenes afgørelser i et centralt udvalg, ligesom det er det centrale udvalg, der bestemmer hvordan de begrænsede frekvensmuligheder skal fordeles ud over landet.


Forsættelse følger...

Roskilde Dampradio:

Startede i decemper 1983 uden statstilskud. I 1985 sendte de 16 timer pr. uge.

Deres åreforbrug var på 600.000 kr. 3 faste lønnede, og 20-30 løse ulønnede.

Radio Viborg:

Startede i marts 1984 uden statstilskud. I 1985 sendte de 143 timer pr. uge. Deres årsforbrug var på 3,8 mill. kroner. Der var 11 fast lønnede, ca. 60 faste ulønnede, og et ukendt antal løst tilknyttede.

Stevns Lokal Radio:

Startede 1. september 1983 med statsstøtte. I 1985 sendtes 9 timer pr. uge.

Årsbudgettet var på 25.000 kr.

Der var 15-20 ulønnede medarbejdere.

FIND OS PÅ FACEBOOK

Stevns Lokal Radio.

Nytorv 5, 4660 Store Heddinge.